user_mobilelogo

ALGEMEEN
Art. 1
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met  Ubuntushop.be. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

BESTELLING
Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling via de webshop, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

VERZAKINGSRECHT
Art. 3
Uit de aard van de verkochte op maat gemaakte goederen volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor u overeenkomstig art. 80 §4, 2° Wet op de handelspraktijken en voorlichting van de consument niet beschikt over een verzakingsrecht. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.

BETALING
Art. 4
Betaling gebeurd steeds elektronisch via kredietkaart , online banking of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

UITVOERING
Art. 5
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling . Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

GESCHILLEN
Art. 6
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Oudenaarde bevoegd.

BINDING
Art. 7
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

GARANTIE    
Art 8                          
Elke computer of notebook heeft twee jaar hardware garantie. Hardware defecten dienen eerst aangemeld te worden. Na goedkeuring van de RMA zal een poststicker opgestuurd zodat de klant de goederen kan afgeven in het postkantoor(gratis). Na herstelling wordt de computer gratis verstuurd naar de klant.
LEVERING
Art 9
Na de bestelling en ontvangst betaling van de gekochte goederen zal het product geassembleerd worden en voorzien van de nodige opensource. Levertermijn is tussen 1 en 2 weken.Transport naar alle EU landen en wereldwijd met Bpost
PRIJZEN
Art 10
Prijzen op de website zijn in Euro incl btw. Klanten uit de EU zullen, na het invullen van hun correct btw-nummer, een btw-vrije bestelling krijgen. Bestellingen worden enkel verstuurd naar het adres in overeenkomst met het BTW-nummer.
GDPR
Art 11
Onze vrije software notebooks zijn "designed for privacy by default"
Bij eerste opstart moet je geen privacy instellingen uitzetten die standaard aanstaan zoals bij Windows.
Met onze site-blocker kan je sites , zoals facebook, blokkeren in&out, zodat er geen cookies kunnen geïnstalleerd worden of data kan verzameld worden met bv de facebook-pixel.(ook niet facebook leden worden gevolgd)
Bij bestellingen geplaatst met een gast account worden er geen gegevens  van de klant in onze webshop opgeslagen. Bij bestellingen geplaatst als klant (waarbij klant aangemaakt is), worden de klantgegevens bewaard in onze webshop voor toekomstige bestellingen. Op eenvoudig verzoek worden deze compleet verwijderd.
Onze website maakt op geen enkele manier gebruik van cookies of trackers.

ubueukop3

Nederlands